Nghệ An kiến nghị Trung ương ủy quyền cấp tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số ngành kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu, bổ sung, ủy quyền cho phép cấp tỉnh được điều chỉnh đối với một số nội dung trong quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt, tạo sự linh hoạt trong đầu tư, phát triển.
Sau khi giám sát trực tiếp tại huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh, chiều 14/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với một số sở, ngành cấp tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đề nghị Trung ương ủy quyền cho tỉnh một số nội dung

Theo khẳng định của các sở, ngành, Luật Quy hoạch năm 2017 với việc bãi bỏ quy hoạch ngành, lĩnh vực và cấp huyện mà được tích hợp thành một quy hoạch tỉnh chung là một chủ trương đúng đắn; khắc phục tình trạng ngành nào quy hoạch ngành, lĩnh vực đó, không đảm bảo sự phát triển tổng thể, thậm chí là chồng chéo, mâu thuẫn nhau. Ở cấp huyện cũng dẫn đến tình trạng “cát cứ” trong phát triển, không tạo sự liên kết, thúc đẩy phát triển theo vùng.

Triển khai Luật Quy hoạch năm 2017 và Quyết định số 1179/QĐ-TTg, ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo.

Việc lập Quy hoạch tỉnh được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

UBND tỉnh tiến hành thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Nghệ An, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Các sở, ngành tập trung phối hợp đơn vị tư vấn và các địa phương triển khai xây dựng Khung định hướng quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng; xác định các khâu đột phá, trụ cột phát triển và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh; phương án phát triển không gian, đô thị, sử dụng đất..., làm cơ sở để triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh.

Song song với quá trình xây dựng Khung định hướng, đơn vị tư vấn cũng phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị cấp huyện hoàn thiện, tích hợp 49 nội dung vào báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh.

Dự kiến sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục liên quan trình HĐND tỉnh thông qua trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An trong quý II năm 2022.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện lập quy hoạch. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành cũng nêu một số khó khăn khi quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng chưa được phê duyệt làm ảnh đến việc lập quy hoạch tỉnh liên quan định hướng, mục tiêu và bố trí không gian phát triển trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, đây là việc làm mới nên quá trình triển khai, các ngành, đơn vị cấp huyện và đơn vị tư vấn có những lúng túng, làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Một số ngành cũng kiến nghị, sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Trung ương cần nghiên cứu, bổ sung chủ trương ủy quyền cấp tỉnh được điều chỉnh đối với một số nội dung trong quy hoạch tỉnh mà không làm thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như mạng lưới giao thông; cấp điện, viễn thông; mạng lưới thủy lợi, cấp nước; xử lý chất thải; các kết cấu hạ tầng xã hội: trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm...
Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phản ánh tiến độ, chất lượng liên quan đến các tích hợp quy hoạch của ngành. Ảnh: Mai Hoa
Đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch

Trên cơ sở giám sát trực tiếp tại các địa phương, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát cũng đã đặt ra một số băn khoăn và đề nghị các sở, ngành làm rõ. Như liên quan đến chất lượng quy hoạch khi đơn vị tư vấn chỉ lấy thông tin, hiệu chỉnh lại số liệu từ các sở, ngành, địa phương mà không tổ chức khảo sát thực địa và làm việc trực tiếp với địa phương.

Một số nơi vẫn còn một số bất cập, chưa tạo được sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất.

Trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới với tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung đạt tỷ lệ còn thấp. Khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí tổ chức khảo sát, lập quy hoạch, nhất là ở cấp huyện. 

Một thành viên cũng gợi mở một số giải pháp để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng lập quy hoạch tỉnh và các ngành, lĩnh vực, địa phương được tích hợp trong quy hoạch tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu một số định hướng và giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự tích cực, chủ động vào cuộc của các sở, ngành trong triển khai việc lập quy hoạch tỉnh.

Tuy nhiên, Luật Quy hoạch năm 2017 có nhiều điểm mới, vì vậy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành quan tâm công tác tập huấn, cập nhật, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ.

Đồng thời tiếp tục bám các Bộ, ngành Trung ương để đảm bảo quy hoạch tỉnh và các nội dung tích hợp phù hợp với quy hoạch cao hơn và phối hợp các đơn vị cấp huyện trong xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến lãnh thổ, đơn vị hành chính.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Trong quá trình lập quy hoạch quan tâm lấy ý kiến từ cộng đồng dân cư, chuyên gia ngành, lĩnh vực và phản biện của các nhà khoa học, đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn, tính khả thi. Đồng thời quan tâm tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với những khu vực quan trọng, điểm nhấn đối với các đô thị, nhất là đô thị thành phố Vinh.

Nhấn mạnh một trong những mục tiêu của quy hoạch là phục vụ quản lý, cho nên trong vấn đề thu hút sự tài trợ của doanh nghiệp trong công tác lập quy hoạch cần thẩm định chặt, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Chú trọng các giải pháp thu hút các nguồn lực để thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt./.

Tin liên quan

Các tin khác