Độc đáo ngôi đình cổ thờ Vua Mai

Độc đáo ngôi đình cổ thờ Vua Mai

(Baonghean.vn) - Tồn tại qua hàng trăm năm, đình Phúc Xá ở xã Ngọc Sơn là ngôi đình cổ duy nhất ở huyện Thanh Chương và hiếm có ở Nghệ An thờ Thành hoàng làng là Mai Hắc Đế.
Tải thêm tin